„Guide to the Poles“ / „Przewodnik do Polaków“

10. und 24. Juni 2013
Film Dokumentation GUIDE TO THE POLESPRZEWODNIK DO POLAKÓW
Kino REX Darmstadt
Mit freundlicher Unterstützung von Instytut Adama Mickiewicza in Warschau

ANDRZEJ ZAWADA fot. Bogdan Jankowski
Andrzej Zawada (Foto: Bogdan Jankowski)
Anna Kuczynska fot. A Wojciechowski
Anna Kuczyńska (Foto: A. Wojciechowski)

weiter